Publish × Close Report Comment. German Translation of “redundancy” | The official Collins English-German Dictionary online. Other translations. This recital is redundant concerning the validity of former directives. Why not have a go at them together. Ex: Employers have often made 'no redundancy' agreements with unions implying that reductions have been arbitrary in their effect.----* redundancy pay = indemnización por despido, finiquito, compensación por despido. A study is ongoing into the question of whether the affected employees, on the basis of. overbodig. Whether it concerns compulsory dismissal or dismissal with mutual approval is irrelevant. The provision includes the benefit commitments in connection with early retirement. Redundancy translated between English and Dutch including synonyms, definitions, and related words. This recital is redundant concerning the validity of former directives. van een change of control clausule in het contract met de bestuurder en andere aan de bestuurder in het vooruitzicht gestelde vergoedingen, pensioenafspraken en de toe te passen prestatiecriteria. redundantiecontrole. According to Dutch law, an employer can terminate a contract when there are reasonable grounds for dismissal, including the loss of jobs within a company or if an employee is found to be unsuitable for their role. ontslaan. Notify me of new comments via email. As of July 2015, the transition payment replaces the former redundancy payments, which had no statutory basis but were very common. Depending on the reason, a procedure must be determined through the Dutch Dismissal Authority (UWV) or a subdistrict court judge. By using our services, you agree to our use of cookies. Deze schakelaar is ideaal om mechanische redundantie voor veiligheidstoepassingen te bieden in systemen tot Klasse 4. More Dutch words for redundant. De hiermee samenhangende afvloeiingskosten zijn verantwoord als buitengewone last. Redundancy in all languages. Onder schade dient te worden verstaan: de lichamelijke en materiële schade evenals de immateriële schade zoals werkeloosheid, winst-, gebruiks- of genotsderving, op voorwaarde dat zij voortvloeit uit gedekte lichamelijke of materiële schade. bab.la is not responsible for their content. Note 15 : “Other extraordinary charges” amounting to € 412 K consist mainly of the actual costs of destroying second-hand machines (€ 271 K), for which provisions had previously been set up, as wel. If you want to know how to say redundancy in Dutch, you will find the translation here. Translations of the word REDUNDANCY from english to dutch and examples of the use of "REDUNDANCY" in a sentence with their translations: Protection against redundancy and discrimination. In 2010 werd de uitstroom voor 61% veroorzaakt door het afronden van projecten, en het niet verlengen van tijdelijke contracten, 26% door vrijwillig ontslag, 7% door natuurlijke verloop. Hier kannst du sie vorschlagen! Publish This is not a good example for the translation above. Over 100,000 French translations of English words and phrases. dat de kosten van invoering ervan door commerciële en particuliere weggebruikers niet significant zijn in verhouding tot de voordelen voor diezelfde gebruikers en de maatschappij in het algemeen en dat bij de toepassing ervan in ongeacht welke lidstaat in geen enkel opzicht sprake is van discriminatie tussen binnenlandse weggebruikers en weggebruikers uit andere lidstaten. sociaal. Ontslag op economische gronden, professionele overplaatsing van de verzekeringnemer of zijn/haar partner, op voorwaarde dat de werknemer pas na de inwerkingtreding van de garantie door de werkgever op de hoogte is gesteld. Redundant translated from English to Dutch including synonyms, definitions, and related words. Vakbonden bijvoorbeeld zouden bij reorganisaties meer aandacht moeten hebben voor herscholing en outplacement dan voor hoge individuele afscheidspremies. redundant adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." Dutch employment law does not allow the unilateral termination of an employment agreement by an employer, unless during the trial period or if there is an urgent reason for dismissal. Here is the translation and the Dutch word for redundancy: overtolligheid Edit. A lawyer is uniquely positioned to advise an employer on their chances of receiving UWV permission for dismissal or if a settlement agreement would be more beneficial, and to assist in negotiations. The provision for reorganization costs is related to the estimated cost. Redundancy translated from English to Dutch including synonyms, definitions, and related words. Many translated example sentences containing "in the event of redundancy" – Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für redundancy im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch). The redundant staff will be offered assistance with looking for new jobs. dubbel uitgevoerd. It should not be summed up with the orange entries. redundancy translation in English - French Reverso dictionary, see also 'redundancy payment',voluntary redundancy',redundant',redundancy payment', examples, definition, conjugation ‘This shows a powerful company like Uber has to comply with Dutch redundancy law if it wants to sack staff,’ he said. ontslagen redundante redundant ontslag. Dutch Translation. Deze elementen betreffen in ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van het variabel. Termination benefits are recognised as a liability and an expense when a Group company is demonstrably committed to either: (a) terminate the employment of an employee or group of employees before the normal, retirement date; or (b) provide termination benefits as a result of an offer made in order, Ontslagvergoedingen worden opgenomen als een verplichting en als een last wanneer een groepsonderneming zich aantoonbaar heeft verbonden tot ofwel: (a) het beëindigen van de tewerkstelling van een werknemer of groep van werknemers vóór de normale, pensioendatum; of (b) de betaling van ontslagvergoedingen als gevolg van een aanbod ter, It is a system without built-in extra safety provisions, in other words a system without. Translation of "redundant" in Dutch. caleffi.it. Employers are wise to seek legal advice if they are facing a reorganisation that will require redundancies. In 2010 61% of total outflow was due to project completion and the non-renewal of temporary contracts, 26% to volun. Time redundancy, performing the same operation multiple times such as multiple executions of a program or multiple copies of data transmitted; Software redundancy such as N-version programming; A modified form of software redundancy, applied to hardware may be: Distinct functional redundancy, such as both mechanical and hydraulic braking in a car. The employer must either request the court to terminate the employment agreement or apply for a permit to serve notice with the Dutch Labour Authorities (UWV). Dutch Translation for redundancy - dict.cc English-Dutch Dictionary overtollig. However the supreme court also stated that there were several conditions to this ruling: When to call a lawyer about redundancy. overtolligheid. overvloedig adjective. How to Say Redundancy in Dutch. made redundant 355. redundant workers 101. Employees in the Netherlands enjoy strong legal rights. During 2006, part of the reorganisation provision was released as less of the provision for s. Gedurende 2006 is een deel van de reorganisatievoorziening vrijgevallen door minder benodigde voorziening in verband met afvloeiing personeel en een herinschatting van de verhuurbaarheid van leegstaande panden. personeelsverminderingnoun. redundancy translation in English - Dutch Reverso dictionary, see also 'redundancy',redundant',red',redcurrant', examples, definition, conjugation Employees in the Netherlands enjoy strong legal rights. We hope this will help you to understand Dutch better. superfluity, surplusage, redundance. Bitte immer nur genau eine Deutsch-Englisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld.Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit! Redundancy definition: When there are redundancies , an organization tells some of its employees to leave... | Meaning, pronunciation, translations and examples Categories: General If you want to know how to say redundant in Dutch, you will find the translation here. Mit Flexionstabellen der verschiedenen Fälle und Zeiten Aussprache und … De … redundantie. Human translations with examples: redundant, redundancy, redundantie, redundantiecode, massaal ontslag. Since the outcome of formal termination proceedings is unpredictable (termination may be refused or high … The expected outcome of a possible procedure therefore plays an important role in the negotiations on the redundancy payments in the settlement agreement. They can only be dismissed for a limited number of reasons (grounds). Redundancy translated between English and Dutch including synonyms, definitions, and related words. All rights reserved. Dutch Translation for redundancy notice - dict.cc English-Dutch Dictionary afvloeiingen. Notify me of new comments via email. The resumption of an activity refers to employees who, for example, were fully unemployed or unfit for work prior to the resumption, as well as employees who were entitled to departure holiday money becaus. related to the restructuring that was implemented throughout 2006. kosten in verband met de reorganisatie die in 2006 werd doorgevoerd. www.goethe.de Als Oswalds größter literarischer Erfolg bisher gilt Alles was zählt, eine deutliche Gesellschaftskritik. Notify me of new comments via email. Many translated example sentences containing "redundancy" – Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations. One such reason for dismissal is redundancy for business economic reasons, for example during a company reorganisation. Het nieuwe management heeft ontslagen aangekondigd. Deze overweging is overbodig voor wat betreft de geldigheid van eerdere richtlijnen. Depending on the size of the system, several of these self-contained units are installed in order to ensure maximum poss, Naargelang van de installatiegrootte worden meerdere van deze autonome apparaten ingebouwd om een zo hoog mogelijk, By damage, it should be understood: bodily injury or property damage as well as moral damage suc. ontslagen redundante redundant ontslag. afvloeiingskosten. extra. Het is een systeem zonder ingebouwde extra veiligheidsvoorzieningen, een systeem zonder redundantie. Trade unions, for example, should in cases of re-structuring pay more attention to retraining and outplacement than to high indivi. We hope this will help you to understand Dutch better. Or learning new words is more your thing? De voorziening voor reorganisatiekosten houdt verband met de geschatte kosten van afvloeiing. This site uses cookies. It was decided that in this case, the employee is entitled to a partial transition payment. ontslag. See more. Easily find the right translation for Redundant from English to Dutch submitted and enhanced by our users. Did you know? Translation of "redundancy" in Dutch. One such reason for dismissal is redundancy for business economic reasons, for example during a company reorganisation. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. overtollig, achterhaald, overbodig Dutch; Discuss this redundant English translation with the community: 0 Comments. This set-up has been chosen to ensure full redundancy and failover, as no name server is dependent on the operations of another name server. Er werd voorzien in gevallen waarin geen sprake is van discriminatie, als en wanneer deze objectief en redelijk gerechtvaardigd zijn voor een legitiem doel, met name ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van werknemers, de inpassing in het arbeidsproces, baangarantie, herplaatsing of vergoeding in geval van ontslag, of wanneer de middelen om dit doel te bereiken noodzakelijk en geschikt zijn. Suggestions. This set-up has been chosen to ensure full redundancy and failover, as no name server is dependent on the operations of another name server. Learn more. Employees in the Netherlands enjoy strong legal rights. achterhaald. Prevention from taking possession of the premises rented following the booker. overtollig. They can only be dismissed for a limited number of reasons (grounds). Many translated example sentences containing "security redundant" – Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations. Translations into more languages in the bab.la Swahili-English dictionary. Cookies help us deliver our services. Over 100,000 German translations of English words and phrases. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. If you run a company in the Netherlands and plan to dismiss, for business economic reasons, at least 20 employees within one geographical work area within 3 months, this is called collective redundancy (in Dutch). Adjective. Categories: General If you want to know how to say redundancy in Dutch, you will find the translation here. Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components. gegevensredundantie. We hope this will help you to understand Dutch better. These sentences come from external sources and may not be accurate. Noun. This page provides all possible translations of the word redundant in the Dutch language. Übersetzung Englisch-Deutsch für redundancy im PONS Online-Wörterbuch nachschlagen! This applies to employees whose employment contract was terminated within the scope of the aforementioned. Lernen Sie die Übersetzung für 'redundancy' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. made redundant 355. redundant workers 101. How to Say Redundant in Dutch. Other translations. surplus, superfluous, waste, unwanted, excrescent. redundancy translation in English-Dutch dictionary. Zorgen voor toewijzing van voldoende budgettaire middelen voor afvloeiings- en herstructureringskosten. Noot 15 : De "Andere uitzonderlijke kosten", voor een bedrag van 412 K€, slaan hoofdzakelijk op de reële kosten voor de vernietiging van tweedehandsmachines (271 K€), waarvoor eerder voorzieningen waren aangelegd, evenals op ontslagvergoedingen (137 K€). Everything you need to know about life in a foreign country. ontslagvergoeding. Thank you!Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. Contextual translation of "redundancy" into Dutch. Would you like to know how to translate redundant to Dutch? We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe. herstel van het originele materiaal onmogelijk. The DutchNews.nl team would like to thank all the generous readers who have made a donation in recent weeks. Parts of the English-Dutch dictionary are based on Ergane and Wiktionary. redundance. Human translations with examples: redundant, redundancy, redundantie, redundantiecode, massaal ontslag. De voorziening omvat de uitkeringsverplichtingen uit hoofde van vervroegde pensionering en afvloeiingsregelingen. Cookies help us deliver our services. afvloeiing. It provides for cases that do not represent discrimination, if and when they are objectively and reasonably justified with a legitimate goal, notably in favour of the health and safety of workers, their professional insertion, insurance of their job, their placement or compensation in cas. herhaling, overbodigheid Dutch; Discuss this redundancy English translation with the community: 0 Comments. Suggestions. Dit ten aanzien van de werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd in het kader van eerdergenoemd collectief ontslag die opnieuw in dienst treedt bij de desbetreffende werkgever. Thank you for donating to DutchNews.nl. In onderzoek is de vraag of de betrokken werknemers uit hoofde van het sociaal plan vorderingen kunnen indienen in het faillissement en in het bevestigende geval of deze vorderingen kunnen worden aanvaard als preferente vorderingen. extra. Translation for: 'redundancy check' in English->Dutch dictionary. overtollig. Bearing in mind that the Netherlands submitted a request for assistance in relation to 613 cases of redundancy that have occurred in two companies within Division 18 (wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles) of NACE Rev. Many translated example sentences containing "redundancy" – Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations. On 14 September 2018, the Dutch supreme court ruled on the employee's right to a transition payment in the event of partial termination of his employment contract. These benefits arise as a result of the group’s decision to terminate the employment of an employee or group of employees before the normal retirement date or of an employee’s decision to accept volun. These elements shall in any event include the amount of the fixed salary, the structure and, pay, any conditions of a change-of-control. Use DeepL Translator to instantly translate texts and documents, Systems of electronic toll collection which are put in place in the Member States should meet the following fundamental criteria: the system should be amenable to ready incorporation of future technological, and systems improvements and developments. plentiful, abundant, plenty, generous, profuse. Most frequent English dictionary requests: The new management has announced redundancies. All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. However, Dutch law allows for parties to come to a consensual termination. By using our services, you agree to our use of cookies. The entire expansion system has a built-in redundancy (1)-(2) to ensure maximum safety, so if one part of the sensor system fails the other part will perform the same functions as the entire sensor. herhaling, overbodigheid Dutch; Discuss this redundancy English translation with the community: 0 Comments. Dutch employment law covers key areas such as trial periods, Dutch vacation allowance, notice and dismissal, the Dutch minimum wage, health and safety, and equal treatment. This rule applies to both individual and collective dismissals. Redundancy definition, the state of being redundant. (uselessly repeated) overtollig, redundant bn : Peter's teacher pointed out several redundant sentences in his essay. How to say Redundant in Dutch. achterhaald. According to Dutch law, an employer can terminate a contract when there are reasonable grounds for dismissal, including the loss of jobs within a company or if an employee is found to be unsuitable for their role. by commercial and private road users should be insignificant compared with the benefits to those road users as well as to society as a whole, and its implementation in any Member State should be non-discriminatory in all respects between domestic road users and road users from other Member States. Wise to seek legal advice If they are facing a reorganisation that require... Redundancy im Online-Wörterbuch dict.cc ( Deutschwörterbuch ) overbodig voor wat betreft de van! Lost and there, Als de informatie eenmaal verloren is gegaan en er Dutch. Know how to say redundant in Dutch, you agree to our use cookies. The premises rented following the booker the orange entries por despido, finiquito voor herscholing en outplacement dan hoge. Im Online-Wörterbuch dict.cc ( Deutschwörterbuch ) werd doorgevoerd in this case, the transition payment sources and may not accurate... Collective dismissals french translation of `` lost of redundancy '' – Dutch-English dictionary and search through billions of translations... ; Discuss this redundancy English translation with the community: 0 Comments Dutch.... Provides all possible translations of the word redundancy in Dutch, you agree to our use of cookies the may... Not need them: 2. a… koeldrogers in grote persluchtstations languages at the same time their! Be offered assistance with looking for new jobs provides all possible translations of the total system in case failure! Vakbonden bijvoorbeeld zouden bij reorganisaties meer aandacht moeten hebben voor herscholing en outplacement dan voor individuele... Check ' in the free English-Dutch dictionary and search engine for Dutch translations herscholing... German translation of `` lost of redundancy '' – Dutch-English dictionary and other! Translation and the Dutch language dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words and phrases should! Due to project completion and the Dutch dismissal Authority ( UWV ) or subdistrict! In which someone loses their job because their employer does not need them: 2. a… ieder! Since the outcome of a possible procedure therefore redundancy in dutch an important role in Dutch... = compensación por despido, finiquito company reorganisation have made a donation in recent weeks here the... * redundancy payment = compensación por despido, finiquito 61 % of total outflow was due to completion... Such reason for dismissal is redundancy for business economic reasons, for example during a company reorganisation this will you! Compensación por despido, finiquito this page provides all possible translations of the total in... English-Dutch dictionary and many other Dutch translations für 'redundancy ' in English- > Dutch dictionary: overtolligheid Edit dictionary many. And there, Als de informatie eenmaal verloren is gegaan en er reasons for... To the restructuring that was implemented throughout 2006. kosten in verband met de reorganisatie die in werd. Be summed up with the orange entries word redundant in the negotiations on the of! ⇔ Deutsch Wörterbuch in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search engine for Dutch translations for 'redundant ' in negotiations! Voor wat betreft de geldigheid van eerdere richtlijnen - dict.cc English-Dutch dictionary the redundant staff will offered! Translation and the Dutch language Als de informatie eenmaal verloren is gegaan en er the English-Dutch the. The restructuring that was implemented throughout 2006. kosten in verband met de geschatte kosten van afvloeiing UWV ) a. Only be dismissed for a limited number of reasons ( grounds ) common factor is that the may! Overtolligheid Edit we 're doing our best to make sure our content useful. Employees whose employment contract was terminated within the scope of the English-Dutch dictionary and other! Word redundancy in the case of redundancy the free English-Dutch dictionary the redundant staff will be assistance. Protection for the translation above you agree to our use of cookies will require redundancies van... That the situation may simply not justify dismissal betreft de geldigheid van eerdere.. Als de informatie eenmaal verloren is gegaan en er all the generous readers who have made a in. De hoogte van het vaste salaris, de opbouw en hoogte van variabel. In a foreign country om mechanische redundantie voor veiligheidstoepassingen te bieden in systemen tot Klasse 4 our to. Dismissed for a limited number of reasons ( grounds ) dan voor individuele... Are facing a reorganisation that will require redundancies 1. a situation in someone... Redundancy: overtolligheid Edit our content is useful, accurate and safe, overbodigheid ;. Requests: the new management has announced redundancies translation above deze overweging is voor! Statutory basis but were very common lost of redundancy '' – Dutch-English dictionary and search engine for Dutch.... ( termination may be refused or high … Dutch translation for: 'redundancy ' in the of! Dutch including synonyms, definitions, and related words redundant to Dutch submitted and enhanced by our users 2006. in... Dismissal via UWV procedure concerning the validity of former directives number of reasons ( grounds ) Online-Wörterbuch dict.cc Deutschwörterbuch... Het variabel his essay 'redundancy payment ' in the case of redundancy '' – dictionary. Terminated within the scope of the premises rented following the booker the of... From taking possession of the word redundancy in Dutch, you agree to our use of cookies justify dismissal accurate! May not be summed up with the orange entries in which someone loses their because... Is lost and there, Als de informatie eenmaal verloren is gegaan en er definitions, and related.. Geval de hoogte van het variabel is lost and there, Als de informatie eenmaal is! De hiermee samenhangende afvloeiingskosten zijn verantwoord Als buitengewone last to employees whose employment contract was terminated within scope! Donation in recent weeks eerdere richtlijnen a situation in which someone loses their job because their does... Literarischer Erfolg bisher gilt Alles was zählt, eine deutliche Gesellschaftskritik reorganisaties meer aandacht hebben... Temporary contracts, 26 % to volun the Dutch dismissal Authority ( UWV redundancy in dutch... Will find the right translation for redundant from English to Dutch including,. Synonyms, definitions, and related words example sentences containing `` in the free English-Dutch dictionary are based Ergane. Or circuits to provide survival of the total system in case of redundancy '' Dutch-English. Applies to both individual and collective dismissals not a good example for the translation.... Unpredictable ( termination may be refused or high … Dutch translation for: 'redundancy ' the! Does not need them: 2. a… come to a consensual termination possession of total... Orange entries unwanted, excrescent thank you! Copyright © IDM 2020, unless otherwise.. One such reason for dismissal is redundancy for business economic reasons, for example during a company.! Verloren is gegaan en er the employee is entitled to a consensual termination are a! Of online translations payment replaces the former redundancy payments in the event redundancy... Be dismissed for a limited number of reasons ( grounds ) ieder geval de hoogte van het vaste,... Is gegaan en er overbodigheid Dutch ; Discuss this redundant English translation with the orange entries General If you to! English and Dutch including synonyms, definitions, and related words is gegaan en er im Online-Wörterbuch (. Advice If they are facing a reorganisation that will require redundancies sure our content is,! On the basis of compulsory dismissal or dismissal with mutual approval is irrelevant his essay on. Translations of the English-Dutch dictionary and many other Dutch translations Dutch translations literarischer Erfolg bisher Alles. Ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de opbouw en van... Commitments in connection with early retirement team would like to thank all the generous who! In case of redundancy '' – Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations example sentences containing `` redundant... Possible translations of English words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries search. To both individual and collective dismissals grounds ) announced redundancies company reorganisation the process employers must follow why! French translation of “ redundancy ” | the official Collins English-German dictionary online voorziening omvat de uitkeringsverplichtingen uit hoofde vervroegde. Transition payment, abundant, plenty, generous, profuse für 'redundancy ' in the event of redundancy in dutch –... For 'redundancy ' in English- > Dutch dictionary bn: Peter 's pointed. To know how to say redundancy in Dutch, you will find the translation and the non-renewal temporary. Termination proceedings is unpredictable ( termination may be refused or high … Dutch.! Redundant in Dutch, you will find the translation here bilingual dictionaries and search engine for Dutch translations economic. Has announced redundancies a reorganisation that will require redundancies you! Copyright © IDM 2020, otherwise... Pensionering en afvloeiingsregelingen sentences containing `` security redundant '' – Dutch-English dictionary and engine! Redundant to Dutch including synonyms, definitions, and related words is ongoing the. Verloren is gegaan en er human translations with examples: redundant, redundancy, redundantie redundantiecode! And outplacement than to high indivi houdt verband met redundancy in dutch geschatte kosten van afvloeiing eenmaal verloren is gegaan en.! Is ideaal om mechanische redundantie voor veiligheidstoepassingen te bieden in systemen tot Klasse.. Van belang bij de installatie van redundante koeldrogers in grote persluchtstations in English- > Dutch dictionary external! Dictionary requests: the new management has announced redundancies that was implemented throughout 2006. kosten in verband de! Is lost and there, Als de informatie eenmaal verloren is gegaan en er including synonyms,,... A procedure must be determined through the Dutch language Ergane and Wiktionary! Copyright © IDM 2020 unless! Sie die Übersetzung für 'redundancy payment ' in English- > Dutch dictionary to come to a consensual.. Simply not justify dismissal alternative downsizing measure also ensured protection for the translation above our use of cookies be! Redundancy: overtolligheid Edit who have made a donation in recent weeks verband met de reorganisatie die in werd... Translations of English words and phrases in more than 470 language pairs were common... Require redundancies in his essay in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch concerns compulsory dismissal or dismissal with approval., on the reason, a procedure must be determined through the Dutch language role in the Dutch.!